Пълна листа от 41 кандидати за общински съветници регистрира днес БСП в Пазарджик. Петнадесет пък са кандидатите за кметове на кметства, за Пазарджик ще се бори адвокат Стоян Парпулов.

Кандидатите за общински съветници са:

1. Стоян Георгиев Парпулов

2. Илко Савов Савов

3. Атанас Георгиев Павлов

4. Сергей Ангелов Темелков

5. Надя Спасова Клисурска-Жекова

6. Васил Венков Котев

7. Лазар Огнянов Попов

8. Таня Костадинова Благова

9. Георги Светломиров Петров

10. Христо Василев Бързев

11. Стефка Петрова Пенева

12. Гурко Георгиев Митев

13. Иво Иванов Лулчев

14. Маргарита Иванова Григорова- Киричева

15. Александър Костадинов Кобаков

16. Антон Спасов Иванов

17. Красимир Каменов Будинов

18. Борис Иванов Евстатиев

19. Валя Асенова Николова

20. Димитър Илиев Гинин

21. Зоя Иванова Пенова

22. Фани Юриева Стоилова

23. Елена Кирилова Анова

24. Тодорка Георгиева Христова

25. Стоян Спасов Чалъков

26. Димитрия Ангелова Чалъкова

27. Димитър Томов Ганчев

28. Петко Борисов Генуров

29. Петър Георгиев Петров

30. Димитър Вангелов Грозданов

31. Никола Здравков Карагьозов

32.  Зоя Петрова Димитрова

33. Илиана Иванова Баладжова

34. Стойко Димитров Фодулов

35. Стефан Кръстев Понев

36. Спас Тодоров Тодоров

37. Гергана Василева Стоева

38. Петър Николов Георгиев

39. Васил Тодоров Костов

40. Красимир Стойков Богалинов

41. Сашо Ангелов Асенов

20bsp