Общинска избирателна комисия в Пазарджик ще работи с празничен график и дежурен екип в неприсъствените дни. Работното време ще бъде от 10.00 ч. до 16.00 ч., с изключение на дните, в които изтичат срокове, съгласно Хронограмата за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. (приета с Решение № 1516-МИ от 11 август 2015 г.), в които работното време е в съответствие с Хронограмата.