Хората на Кунева в Пазарджик няма да се явят заедно с Реформаторски блок на избори за общински съветници в Пазарджик. това стана ясно от декларация разпратена до медиите преди минути. Ето какво гласи тя:

С настоящата декларация общинските структури на ДБГ и НПСД в община Пазарджик заявяваме, че няма да участваме в предстоящите местни избори и няма да имаме свои представители в листата на Реформаторски блок с кандидати за общински съветници в община Пазарджик.

Ние сме част от Реформаторски блок, но смятаме, че с действията си националното ръководство игнорира позицията на равнопоставени партии в политическата структура.

Въпреки заявената позиция, че водачът на листата с кандидати за общински съветници на Реформаторски блок в община Пазарджик трябва да бъде от гражданска квота, за такъв на националния арбитраж бе определена политическа фигура от квотата на СДС.

Декларираме, че с решението си арбитражът не се съобразява с решенията, взети на местно ниво, а именно водачът да бъде надпартийна кандидатура, което би мобилизирало активен вот извън твърдите партийни ядра.

В името на единството на Реформаторски блок в Пазарджик, общинските структури на ДБГ и НПСД се съгласиха и оттеглиха номинациите си за водач на листата на РБ, подкрепяйки кандидатурата за водач на листата от гражданска квота, предложен от ДСБ. Този компромис бе направен, заради желанието на представените партии РБ да се яви в пълната си цялост на предстоящите местни избори.

Заявяваме още, че предвид формата на Реформаторски блок и различните позиции по отделни въпроси, в рамките на водените политически преговори, разумното решение за община Пазарджик бе водачът на листата да е равноотдалечен от всички партии.

Предвид окончателното решение, с което се посочва водачът на листата в община Пазарджик да бъде политическо лице от квотата на СДС, декларираме, че няма да участваме в изборите под никаква форма, както и че наши представители няма да бъдат част от други листи с кандидати за общински съветници.

Неудоволетвореността ни и липсата на компромис няма да попречат да запазим добрите взаимоотношения с колегите от Блока.

Ние оставаме част от Реформаторски блок.

Решението на общинските структури е съгласувано с областните ръководства на ДБГ и НПСД.

ОТ ОБЩИНСКОТО И ОБЛАСТНО РЪКОВОДСТВО

НА ДБГ И НПСД-ГР.ПАЗАРДЖИК