Съдия Кристина Пунтева с разпореждане от 23.09.2015 год. прекрати наказателно дело от общ характер № 412/2015, образувано срещу 14 подсъдими, обвинени за проповядване на омраза на религиозна основа, изразяваща се във верска нетърпимост към непрактикуващите и неизповядващите салафитското течение на исляма и пропагандиране на война чрез разпространение на идеите на терористичната организация „Ислямска държава“.

Мотивите на докладчика са, че в досъдебното производство при изготвяне на обвинителния акт от прокурора отново са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на 11 /единадесет/ от 14 /четиринадесет/ от обвиняемите: да разберат въз основа на кои точно факти и обстоятелства са обвинени в престъпленията, посочени в обвинителния акт; защо са обвинени, че са извършили твърдените престъпления в посочените от прокурора времеви периоди; въз основа на кои факти и обстоятелства прокурорът ги обвинява, че престъпленията, които твърди, че са извършили, са извършени по посочения от него начин/начини/.

Делото е върнато на Окръжна прокуратура – Пазарджик за отстраняване на допуснатите нарушения. Разпореждането не е окончателно и подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Пловдивския апелативен съд. Съдия Пунтева насрочи съдебно заседание за 30.09.2015 год. от 14,00 ч. по искане за изменение мерките за неотклонение “Задържане под стража“ в по-леки такива по отношение на обвиняемите С.М. и С.А.