Под председателството на зам. областния управител Гинче Караминова, Областният обществен съвет по култура, който възстанови дейността си през април, проведе второ заседание за годината. В съвета членуват представители на всички общини в областта, ръководители на културни институции, Областният читалищен съвет и неправителствени организации в сферата на културата.

Председателят на Дружеството на писателите в Пазарджик, Тодор Каракашев запозна присъстващите с организирането и провеждането на предстоящия Национален празник на поезията и 30 годишен юбилей на Дружеството на писателите Пазарджик.

Културната проява е от национален характер и ще се проведе на 1 и 2 октомври в Пазарджик, с участието на изявени творци от цялата страна. Със съдействието на РИО Пазарджик и РЕКИЦ Пазарджик, събитието ще бъде популяризирано сред училищата и читалищата на територията на областта.

Госпожа Караминова запозна членовете на съвета с обявената процедура от Министерство на културата по приемане на предложения за удостояване с годишната държавна награда „Св. Паисий Хилендарски” за 2015г. Престижното отличие се присъжда за стимулиране на български творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции.

Писмените предложения от иниституции и неправителствените организации, свързани с културата се приемат в срок до 16 октомври 2015 г.  По указания на Министерство на културата, до края на м. октомври, общинските администрации ще представят в областна администрация и информация за значими културни събития от местен, национален и международен характер, за изготвянето на Национален културен календар за 2016г.