Хари ХАРАЛАМБИЕВ

Маргарита Иванова знае, че умореното сърце е гибелно за твореца. И тъкмо за това тя неумарно търси нови пътища, нови идеи, нов натюрел. За мен не е изненада стремежът и да покаже, че керамичните платна се родеят с класическата живопис.

Гледайки сътвореното, съзнанието ми е пронизано от усещането, че амплоато на художничката са кавалетните форми. Тя демонстрира неподозирана дълбочина в нюанса. Лично аз се убеждавам, че чрез сътвореното художничката ни напомня, че изкуството е първичната връзка със земята, живата вода на нашата памет.

В паната доминира ярката тоналност. Те са експресивни. И за това сътвореното от Маргарита определям като странни пейзажи на душата, които разкриват нови хоризонти в изобразителното изкуство. Маргарита не познава спокойствието, засоволството от постигнатото. Тя не спира в своето художническо развитие.

Художничката се е вгледала по – подробно във всевечното начало на живота, шедьовъра на природата, нейната посестрима – жената.

Жените при маргарита са в различни душевни състояния, което ме напътства да си припомня размишленията на великия Бешков – този обременен от мъдрост творец: „Няма истини за изкуството вън от творческата преживелица. Това е ключът, с който аз влизам в своя дом.“

Разсъждавайки върху казаното, продължавам: Аз се изправям пред художничката и беседвам с нея. Тя е творец, наложил си безпощадна дисциплина. паната, вярвам, ще се съгласите, издават изкуство с високи валенции. Маргарита Иванова е художник, който зарежда зрителя с оптимизъм.

И накрая: В паната има нещосгъстено, нещата са подчертани по строго индивидуален начин, предадени са с особена живописна хармония. Те говорят и ни разказват нещо. Лично за мен това, че Маргарита е талантлив, безпощадно талантлив творец е белег, че тя търси съвършеното. Тя е динамичен и ярък творец. Тя работи и твори аристократично.

26hari2 26hari3 26hari4 26hari5