izbori1пс215

Среща на кандидата за кмет на БСП Стоян Парпулов и кандитите за общински съветнички – Надя Клисурска, Таня Благова и художничката Маргарита Иванова, с преподаватели, се състоя днес в Пазарджик. Пред тях Стоян Парпулов изложи включените в програмата му промени необходими за развитието на образованието, възпитанието и културата. В последвалата дискусия се включи и Таня Благова, която е действащ директор на Професионална гимназия по икономика и менинджмънт / ПГИМ/ в Пазарджик, както и Надя Клисурска, която има преки наблюдения като действащ администратор в община Стрелча.

След нея отношение на тема култура взе и Маргарита Иванова. Според художничката на града е изключително необходим Обществен съвет по култура .Той трябва да работи към община Пазарджик и най-общо казано, неговата функция ще бъде да регулира новите културни придобивки за града. В състава на този съвет, художничката предлага да бъдат включени представители на творческите организации, представител на отдел „Култура“, главен архитект, както и ресорен зам. кмет или кмет.

По този начин в културният ландшафт на града ще се случат много повече неща, а организирането на фестивали и различни културни прояви ще намерят подкрепа не само в града, а и далеч зад пределите му. Наличието на Обществен съвет, ще даде шанс на всички творци да предлагат и помагат при реализацията на културната програма на общината. Освен това, ще бъдат разработени критерии, по които да се отпускат средства за осъществяването на различни проекти в града.

Обществен съвет по култура се създава и осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство в Република България, на основание чл. 18, ал.ал. 3, 4 и 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 17, ал. 1 от Закона за културното наследство и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. За осем години общинското ръководство не пожела да се създаде общински обществен съвет по култура.

За кандидат – кмета на БСП – Стоян Парпулов гласувайте с бюлетина № 10

За кандидат – общински съветници гласувайте с бюлетина № 10  и преференциален вот за Маргарита Иванова – 14.