Над 150 деца от панагюрските училища СОУ „Нешо Бончев“, ОУ „Проф. Марин Дринов“ и ОУ „20 април“, както и от ОУ „Отец Паисий“ в село Попинци и ОУ „Свещеник Недельо Иванов“ в село Поибрене, посетиха  „Асарел-Медет“АД в периода 25 септември – 2 октомври. Основната цел на посещението бе да се запознаят с минералното богатство на находище „Асарел“ по повод Европейския ден на минералите, който по традиция се отбелязва в края на месец септември. Водени от своите ръководители, децата имаха възможност да разгледат закритата фирмена експозиция, след което се снимаха пред големите машини в открития музей на дружеството. Акцент на посещението бе откритата геоложка сбирка, където минералогът Венцислав Стоилов запозна учениците с основните минерали, които се намират в „Асарел“ и как „камъчетата“ се превръщат в кабели, части за автомобили и телефони.

Минерали от находището бяха изпратени в Музей „Земята и хората“, където бяха видени от стотици деца и техните родители в дните на минералите, организирани по инициатива на Българската минно-геоложка камара и музея.