Подвижна избирателна секция с №131900095 ще има в изборния ден, реши Общинската избирателна комисия. С нея ще има и подвижна секционна избирателна комисия от пет човека. Подвижната секция става реалност, след като в Общинската избирателна комисия са постъпили искания от дванадесет жители на града, които не са в състояние да се предвижват, но искат да упражнят правото си на глас.

Утвърдени са и секциите, в които ще гласуват граждани с увредено зрение. Ето кои са те:

Номер на избирателна секция:                                              Място на гласуване, адрес:

131900 001                                                               РБ „Никола Фурнаджиев“, ул. „Л.Боянов“№3, гр.Пазарджик

 

131900 002                                                               РБ „Никола Фурнаджиев“, ул. „Л.Боянов“№3, гр.Пазарджик

 

131900 011                                                               Клуб на инвалидите в България, ул. „Ал.Стамболийски“ №16, ет.1, гр.Пазарджик

 

131900 029                                                               Дом за стари хора „Г.Кръстевич“, ул. „Болнична“ №19, гр.Пазарджик

 

131900 063                                                               ЕГ „Б.Брехт“, ул.“Пирдоп“№1, гр.Пазарджик

 

131900 064                                                               ЕГ „Б.Брехт“, ул.“Пирдоп“№1, гр.Пазарджик

 

131900 075                                                               НУ „Н.Фурнаджиев“, ул. „Ц.Церковски“ №1, гр.Пазарджик

 

131900 079                                                               НУ „Н.Фурнаджиев“, ул. „Ц.Церковски“ №1, гр.Пазарджик

 

131900 013                                                               НУ „Н.Фурнаджиев“, ул. „Ц.Церковски“ №1, гр.Пазарджик

 

131900 067                                                               СОУ „Г.Бенковски“, бул. „Хр.Ботев“ №99, гр.Пазарджик

 

131900 068                                                               СОУ „Г.Бенковски“, бул. „Хр.Ботев“ №99, гр.Пазарджик

 

131900 069                                                               СОУ „Г.Бенковски“, бул. „Хр.Ботев“ №99, гр.Пазарджик

 

131900 087                                                               СОУ „Г.Бенковски“, бул. „Хр.Ботев“ №99, гр.Пазарджик

 

131900 038                                                               Клуб на пенсионера №3, ул. „Д.Греков“ (Моста на Лютата), гр.Пазарджик

 

131900 088                                                               Клуб на пенсионера №4, ул. „Росица“ №42, гр.Пазарджик

 

131900 185                                                               ОУ „В.Априлов“, с.Синитево

 

131900 186                                                               ОУ „В.Априлов“, с.Синитево

 

131900 191                                                               НУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Черногорово

 

131900 192                                                              Прогимназия „Ас.Златаров“, с.Черногорово

 

131900 203                                                              Стол на земеделската кооперация, с.Огняново