izbori1пс215

 Община Пещера е една от малкото общини в България, която може да работи едновременно по две оперативни програми „Региони в растеж” и „Програма за развитие на селските райони”. Със средства от тях ще се финансират благоустройствените дейности, които съм заложил в програмата си, като саниране на сгради, реконструкция на улици в града и селата, изграждане на спортна зала. Това посочи кандидатът за кмет на община Пещера от БСП Йордан Младенов на срещи в местни фирми. Той изрази убедеността си, че съвместно с бизнеса ще работят за развитие на икономиката в община Пещера, за да бъде по-добро място за живот и работа. Йордан Младенов, като председател на Бизнес център гр. Пещера, беше човекът, който ми съдейства да получа финансиране по проект и да закупя машини и вярвам, че ще продължи да помага на бизнеса в община Пещера, защото държи на думата си, каза собственик на местна обувна фирма.

06dancho

 

Сред въпросите, които зададоха работещите във фирмите, беше и този за системното обгазяване на село Капитан Димитриево от сметището до пазарджишкото село Алеко Константиново. „За съжаление, това е изключително тежък проблем, който можеше да бъде решен, ако пазарджишката общинска администрация, която е отговорна за изграждането на ново регионално депо, го беше направила с пари от програмния период 2007-2014 г. Бяха пропилени време и възможности за сметка на хората”, коментира Йордан Младенов. Темата за неприятните миризми в града също вълнуваше хората. „Смятам, че заедно с Общинския съвет ще работим за надграждане на плана за подобряване качеството на атмосферния въздух и се ангажирам със завишен контрол по изпълнението му. Своевременно ще бъдат подавани сигнали за замерване на въздуха от мобилни лаборатории”, категоричен бе кандидатът за кмет. Той допълни, че общинска администрация ще бъде активна в обществените обсъждания и експертните съвети, когато се разглеждат нови производства. „За подобрена екология и чистота в общината предвиждам още поддържане на зелените площи, подкрепа на инициативи за залесяване, регулярно почистване и измиване на уличните платна, почистване на коритата на реките и на каналите и поддръжка на дигите за предотвратяване от наводнения”, посочи Йордан Младенов. Сред зелените приоритети са закриване и рекултивация на съществуващото сметище, изграждане на компостираща станция в общината, изграждане на площадка за утайки в Пречиствателната станция в гр. Пещера. „За да бъде общината ни чиста и зелена, трябва да положим общи усилия и вярвам, че ще се случи”, каза Младенов, който е под номер 7 в бюлетината за кмет на община Пещера.

На срещите участваха и кандидатите за общински съветници от БСП Георги Козарев, Гълъбина Карамитрева-Иванова, Георги Смилянов, Фаня Иванова и Латинка Велева.