izbori1пс215

ГЕРБ Пазарджик внесе жалба  до ОИК за неправомерна агитация, чрез Българският червен кръст.

В жалбата се сезира ОИК за това, че на представителството на БЧК в Пазарджик на ул. „Хан Крум“ 11, на витрините от вътрешната страна са залепени агитационни материали  на досегашният кмет на общината Тодор Попов, който е и кандидат за втори мандат. Към жалбата е приложен и снимков материал.

С разлепването на агитационните материали са нарушени чл. 182 ал. 1 и чл. 183 ал. 3 и чл.4 от Изборният кодекс, които забраняват използването на имоти държавна и общинска собственост за предизборна агитация. В жалбата се казва още :

„ С този акт  грубо се нарушават принципите, устава и същността на БЧК като хуманитарна организация, част от Международната организация на Червения кръст и Червения полумесец, още повече, че БЧК е организация с особен статут и  е финансирана от държавата. Недопустимо е използването на една такава световна хуманитарна организация, която е неутрална по своята същност и смисъл за целите на предизборната кампания на Тодор Попов“.

Глобата за незаконна агитация от такъв тип, съгласно ИК, е от 300 до 1000 лева като ОИК трябва да се разпореди за премахване на агитационните материали.

ДО

ОИК ПАЗАРДЖИК

Копие: БЧК София

Копие ЦИК

 

Ж А Л Б А

от

ПП ГЕРБ

регистрирана в ОИК Пазарджик за участие в местни избори 2015г., чрез упълномощения представител: Найден Тодоров Шопов, кандидат за кмет на община Пазарджик

 

Уважаеми членове на ОИК Пазарджик, моля да вземете мерки за отстраняване на агитационни  материали-плакати  и да наложите предвидените санкции в ИК. Агитационните материали са поставени от вътрешната страна на витрината на представителството на Българския червен кръст в гр. Пазарджик, находящо се на ул.“ Хан Крум“ №11. Те представляват плакат на Тодор Попов, кандидат за кмет и плакат на кандидатската му листа.

С това грубо се нарушават  принципите, устава и същността на БЧК като хуманитарна организация, част от Международната организация на Червения кръст и Червения полумесец, както и Изборния кодекс  в частта за Забрана за предизборна агитация, съгласно чл.182 ал.1  и чл.183 ал.3 и  ал.4, тъй като въпросните помещения са общинска собственост, а БЧК е организация с особен статут и финансирана от държавата, със съучастие в нея.

Недопустимо  е използването на една такава световна  хуманитарна  организация,  която е неутрална по своята същност и смисъл, за целите на предизборната кампания на  Тодор Попов.

Моля да вземете съответните мерки и наложите предвидената глоба по чл.480 в ИК и премахнете въпросните агитационни материали.

Представяме снимков материал по въпросния случай.

 

 

С   Уважение:…………………                                              08.10.2015г.

Найден Шопов                                                 Пазарджик