„Мит и ритуал – въведение в проблематиката на античните мистерии“ това е наименованието на избираем курс в специалностите на Философско – историческия факултет към ПУ“Паисий Хилендарски“. Той ще бъде воден от д-р Георги Мишев, а обект на неговите изследвания са Самотракийските и Елевзинските мистерии, мистериите свързани с култа към Богинята майка, Дионис, Митра и Орфей.

Младият преподавател е замислил да издаде лекциите си в книга, но на този етап той кани всички желаещи да научат повече по темата студенти, да се запишат за участие в курса. Д-р Георги Мишев владее руски, немски и английски език. Негови трудове са издавани в Англия.

08mit