09lista popov

Александър Иванов

Роден и израснал в гр.Пазарджик. Завършва средно и висше образование във Великобритания. Бакалавър по Международно право и международна политика и магистър по Европейска политика. Стипендиант на различни академии и програми, включително Международната бизнес академия в гр. Пекин, Китай и Академията по глобални въпроси. Работи в международния отдел на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, където е референт за държавите Китай, Иран, Великобритания и САЩ. Председател на Сдружение, което развива проекти, кампании и инициативи в политико-гражданския сектор.

09kopriv6tenov

Георги Коприщенов

Завършва езикова гимназия „Бертолт Брехт“ с профил английски и френски език. В момента се дипломира като строителен инженер в специалност ВиК в Университета по архитектура, строителство и геодезия в гр. София. Работи като мениджър продажби в търговска фирма. Общински председател на ВМРО – Пазарджик от пролетта на 2014 год. Член на централното ръководство на Национален младежки комитет на ВМРО. Организатор на множество патриотични инициативи.

09dimitrov

Иван Димитров

Бакалавър по Политически науки и магистър по Международни отношения и проблеми на сигурността в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преминал обучения по политика в Германия, Полша, Грузия и Турция. Иван има професионален стаж, натрупан в звеното за стратегически политики, анализи и прогнози към Президентството на Република България. Активен участник в дейността на редица университетски и политически проекти, свързани с европейски изследвания, политически системи, избори, национална сигурност и пр.

09bobo

Борислав Димов

Роден и израснал в гр. Пазарджик. Магистър по „Хладилна и климатична техника“. В момента работи в частна фирма като мениджър международни продажби, отговаряйки за пазарите в Северна и Южна Америка, Африка и Индия. Борислав винаги е имал активна обществена позиция, а през последните 5 години е и член на хуманитарна неправителствена организация в гр. Пазарджик, която работи в полза на обществото. В периода 2014-2015 Борислав е президент на Ротаракт клуб Пазарджик, както и вицепрезидент и президент на комисия по международна дейност.