Сензационно! Открихме най-старата запазена къща в Пазарджик! – похвалиха се създателите на страница „Старата архитектура на Пазарджик“ в събота вечер. Ето и това, което разказват те.

През 1960-те години уважаваният Александър Арнаудов прави анкета и картотекира данните от нея във фонда на Етнографския музей в града. В нея той интервюира собственици и обитатели на стари къщи с цел изясняване на датирането им. Препис от тази картотека притежаваме и ние. За съжаление най-старата тогава къща в града от около 1600 г., намираща се на ул. Морава №5 е разрушена…, но на ул. Градинарска (тогава ул. Владимир Заимов) №2 е запазена къща от 1800 г.! Сведенията е дала г-жа Ивана Енчева, родена на 04.01.1906 г. Намирала се е в някогашната Ибрям Паша махала, на края на града, срещу нея, в двора на днешното училище са били еврейските гробища. Цяло чудо е, как тази къща се е запазила, с целия си непокътнат двор, порта, дувари, помощна постройка… Имотът и уличната ограда са незасегнати от регулационни мероприятия. В дъното на неголемия двор е малката едноетажна къща, единствено чийто комин се вижда от улицата. Похвално е за стопаните и собствениците, че са запазили до днес почти непокътнато това оазисче от миналото! Публикуваме снимка на уличната ограда и помощната постройка на къщата, в следващите дни ще се опитаме да покажем и самата къща.