izbori1пс215

Кандидатът на ГЕРБ  за кмет на община Пазарджик Найден Шопов се срещна с избиратели от селата Росен и Цар Асен. Заедно с него на срещите присъстваха общинският ръководител на ГЕРБ Пазарджик Гинче Караминова  и кандидатите за кметове на населените места Петко Ангелов и Кирил Мишев.  Основният въпрос който поставиха хората бе липсата на канализация. „ Нови пречиствателни станции и канализация към тях в  населените места в Пазарджик не е изграждана , тъй като досегашната управа не бе достатъчно активна в посока създаване на проекти и инвестиции. Липсата на инвестиции  в малките населени места  води до демотивация на хората да гласуват“, каза Найден Шопов. Един от основните приоритети в управленската програма на ГЕРБ е уеднаквяване на стандарта между центъра на Пазарджик, крайните квартали и селата. Вторият поставен проблем бе липсата на достатъчно курсове в междуселищната транспортна схема. „Ще преразгледаме  цялата транспортна схема на община Пазарджик  и там където е възможно броят на курсовете ще се увеличи“, пое ангажимент Найден Шопов. От  управата на храма в село Цар Асен поискаха да се ремонтира и укрепи оградата. „Това е проблем, който бързо и лесно може да се реши с дарителски средства. Мисля, че бизнеса в Пазарджик ще откликне, ако бъде поканен с уважение“, коментира още Найден Шопов. На срещите присъстваха и кандидатите за общински съветници Лидия Панайотова, Йордан Чалъков, Йордан Кожухаров, Николай Петков, Антоанета Дачева и Николай Ангелов.