От 20-ти октомври в Пазарджик започва да функционира едиственият извънстоличен професионален учебен център за подготовка и обучение на шофьори в електротранспорта. В него ще могат да получат квалификация мъже и жени, навършили 24 години,  от цялата страна. Общо 11 са градовете в България, които продължават да развиват електротранспорта, като екологично чиста зелена алтернатива, но нови кадри на практика почти е невъзможно да се обучават.

Причина за това е, че такива курсове се провеждат единствено в София, а достъпът до този тип подготовка на хора, живеещи извън столицата е силно ограничен. Това накара ръководството на общинското дружество „Тролейбусен транспорт – Пазарджик”АД да положи усилия и да привлече на собствен терен специалисти в обучението на тролейбусни шофьори.

Изкаралите курса ще се сдобият с категория „Ттб”, специализирана за шофиране на тролейбусни мотриси. Квалификационният курс ще се провежда в рамките на 10 дни. Изискванията към кандидатите са, освен да са над 24 годишни, да имат категория Д, минимум средно образование и психологическа годност за категория Д, код 103.

Безспорен факт е, че тролейбусният транспорт е по-екологичен и по-ефективен в енергийно отношение от автобусния, с 40% е по-евтин от трамвайния по отношение на изграждането, по-тих е. Поддръжката му е най-евтина от всички видове градски транспорт.  Неговото развитие съответства на европейската транспортна политика. И докато през последните години тролейбусният транспорт в четири областни центъра в страната беше закрит, пазарджишкото дружество за тролейбусни превози инвестира средства в обновяването на парка с 8 нови тролея, а сега и в обучението на бъдещи кадри.