izbori1пс215

Да бъде увеличена и по-добре организирана доставката на дърва за огрев на хората в неравностойно положение в Пещера, поискаха на среща с кандидата за кмет от БСП Йордан Младенов жители от града. Те споделиха, че все още сред тях има такива, които не са си получили дървата. Също така беше отправена молба към контингента на общината да бъдат добавени и вдовиците. „За съжаление преди 6 години община Пещера загуби делата за горския фонд и той премина към държавата, така че в момента не разполагаме и с един квадратен метър общинска гора за разлика от други общини. Въпреки това смятам, че механизъм да си взаимодействаме с Горско стопанство има, така че да бъдат удовлетворени нуждите на хората в община Пещера и да бъде завишен контролът по изпълнението на това задължение”, каза Йордан Младенов.

На срещата той представи основните акценти от програмата си, която включва благоустрояване на община Пещера, развитие на туризма, подкрепа за спорта и открито управление. Сред другите теми, които вълнуваха хората от Пещера, бяха изграждането на геозащитни съоръжения по пътя за курорта Свети Константин и провеждането на кампании в подкрепа на крайно нуждаещи се. Кандидатът за кмет на община Пещера се срещна и с членовете на клуб „Оптимист” и клуб „Вяра”. Социалната политика в една община трябва да бъде с грижа към хората и особено към нуждите на децата, на хората с увреждания и на най-уязвимите, подчерта пред тях Йордан Младенов. Той посочи, че най-уязвимите ще имат неговата подкрепа и ще работи за увеличаване на броя на личните асистенти, за да може повече хора да ползват услугата, да бъдат разкрити нови социални услуги по проекти и да бъде подпомогната работата на клубовете. В срещите участваха също кандидатите за общински съветници Гълъбина Карамитрева-Иванова, Георги Смилянов, Атанас Янев, Райчо Балабанов и Латинка Велева.