В изпълнение на ежегодните си планови дейности Община Пазарджик предприе почистване коритото на река Марица в урбанизираната територия. До момента  е премахната растителността – дървета и храсти в районите около двата моста. Почистването се извършва от служители на Бюджетно мероприятие “Стопанисване, управление, общински пазари и комунални дейности“. Ангажирани са 14 работници, а отстранената дървесина ще бъде разпределена между социалнослаби семейства, които не са получили помощи за отопление.

Дейностите по прочистването се извършват превантивно с цел избягване на кризисни ситуации през есенно-зимния сезон. Община Пазарджик поиска разрешение от Басейнова дирекция за почистване и на района около моста „Атлантик”.