Входираното искане в Министерски съвет за възстановяване на летовище ”Св.Константин”  като общинско все още няма отговор, съобщиха от Община Пещера. Искането бе отправено към кабинета чрез областен управител, преди няколко месеца.

За целта няма да се влагат средства от общинския бюджет, а реалната стойност, която би трябвало да се заплати е над 10 милиона лева. Входирано е и искане в Министерство на отбраната за възстановяване на Военен клуб като общински.

Водоем „Сокола” /собственост на бившето дървообработващо предприятие с дебит 15л. в секунда/ е възстановен като общински без влагане на средства, като стойността му е за милиони.