Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армиялица, регистрирани от ОИК за местни избори – 2015 г. – кандидати за кмет. Проверени са 9092 лица. Три хиляди двеста петдесет и седем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И  :

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. – принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена Ангел Тодоров Стоев
Дата на раждане 25.10.1954 г.
Място на раждане гара Белово
Вербувал го служител ст. лейт. Христоско Върбев на 09.04.1985 г., регистриран на 17.04.1985 г.
Ръководил го служител ст. лейт. Христоско Върбев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Пазарджик – ДС по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира
Псевдоними Средец
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; писмо за унищожаване вх. № 821/ 04.05.1991 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г.
Кандидат за кмет на кметство Аканджиево, общ. Белово, издигнат от НАРОДЕН СЪЮЗ

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 324/ 07.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-491/ 16.04.2015 г. – община Белово

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-508/ 19.05.2015 г. – община Септември

***

Обявява установената и обявена с решение № 2-498/ 28.04.2015 г. – община Пазарджик – принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена Борис Симонов Кръстанов
Дата на раждане 02.02.1945 г.
Място на раждане с. Сбор, обл. Пазарджик
Вербувал го служител о. р. Кольо Гогов Кръстев на 03.02.1965 г., регистриран на 18.02.1965 г.
Ръководил го служител о. р. Кольо Гогов Кръстев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III – II армия-VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Чавдар
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 92/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-3472.
Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г.
Кандидат за кмет на кметство Сбор, общ. Пазарджик, издигнат от Местна коалиция „Тодор Попов за Пазарджик“

*****

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена Васил Георгиев Костов
Дата на раждане 07.09.1946 г.
Място на раждане гр. Панагюрище
Вербувал го служител о. р. Георги Пенчев Вутев на 02.12.1974 г., регистриран на 16.12.1974 г.
Ръководил го служител о. р. Георги Пенчев Вутев; о. р. Христо Христов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС; ДС, управление II-ХА-II, управление IV-II-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент
Псевдоними Михайлов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2084/ 02.05.1990 г. за унищожаване материалите на „Михайлов“.
Снемане от действащия оперативен отчет
Кандидат за кмет на район „Възраждане“, общ. София, издигнат от ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“

****

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена Горан Димитров Герджиков
Дата на раждане 10.01.1951 г.
Място на раждане гр. Батак
Вербувал го служител о. р. Георги Шикерджиев на 06.04.1981 г., регистриран на 22.04.1981 г.
Ръководил го служител о. р. Георги Шикерджиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира
Псевдоними Глория
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № КА 44/ 26.04.1990 г. за унищожаване делото на „Глория“.
Снемане от действащия оперативен отчет
Кандидат за кмет на община Батак, издигнат от Движение 21

 

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Горан Димитров Герджиков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

****

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. – принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена Димитър Георгиев Андонов
Дата на раждане 29.11.1956 г.
Място на раждане гр. Велинград
Вербувал го служител подп. Христофор Стоев Аксиев на 26.04.1976 г., регистриран на 28.05.1976 г., възстановен от о. р. Алексей Ковачев на 26.11.1980 г. и пререгистриран на 04.12.1980 г.
Ръководил го служител подп. Христофор Стоев Аксиев и капитан Альоша Мих. Ковачев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление III, отдел XI, отделение 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент
Псевдоними Огнянов; Огнян
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание);   документи от ръководилия го щатен служител; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланки – 2 бр.; лично дело IА-1360 (Пз); протокол рег. № КА 22/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1212 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-450 (Пз); доклад на МВР рег. №  RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г.
Кандидат за кмет на община Ракитово, издигнат от „Реформаторски блок“

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 47/ 16.09.2008 г. – Държавна агенция  по горите

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-507/ 19.05.2015 г. – община Ракитово

****

Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. – принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

 

Три имена Йордан Иванов Коев
Дата на раждане 05.11.1943 г.
Място на раждане с. Радилово, обл. Пазарджик
Вербувал го служител о. р. Тодор Николов Божанов на 10.11.1983 г., регистриран на 15.11.1983 г.
Ръководил го служител о. р. Тодор Николов Божанов; о. р. Пламен Желев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, 05, 03 – ДС (ВКР)
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент
Псевдоними Младенов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилият го щатен служител;  картон обр. 4; рег. бланка; лично и работно дело  IА-277; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет
Кандидат за кмет на кметство Радилово, общ. Пещера, издигнат от Политически клуб „Екогласност“

 

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 324/ 07.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-501/ 12.05.2015 г. – община Пещера

****