izbori1пс215

Основните  приоритети от управленската програма на ГЕРБ – привличане на инвестиции, подобряване на жизнената среда, подкрепа за образованието и социалните дейности  и сигурността в общината изложи пред колективите на две  промишлени предприятия в Пазарджик кандидатът за кмет  Найден Шопов. Фирма „Металика“ ООД  е специализирана в производството на метални конструкции и има над 200 работници.

Пред  колектива кандидатът на ГЕРБ каза: “Ще работя за подобряване на административното обслужване в общината. Сред приоритетите ни е да подобрим бизнес климата  и да инвестираме в инфраструктурата. Новият кмет на Пазарджик трябва да реши генерални проблеми, каквито са изграждане на ново и модерно депо за твърди битови отпадъци и околовръстен път.“ Найден Шопов бе придружаван от кандидатите за общински съветници от гражданската квота Нишан Бъздигян, Риман Василев и Евтим Янев.

След срещата в „Металика“ ООД тримата направиха едночасова обиколка и се запознаха с производството на друго голямо структуроопределящо предприятие – „Каучук“ АД. Фирмата е специализирана в производството на транспортни ленти за минната индустрия, за селскостопански машини и производството на маркучи. Найден Шопов, Нишан Бъздигян и Евим Янев посетиха три цеха и лабораторията за изпитвания.

Високият размер на такса смет в община Пазарджик бе основният проблем който постави директорът инж. Николай Генчев. 150 000 лева е таксата за битови отпадъци, която фирмата сега плаща заради голямата застроена производствена площ и помощните мощности без реално да се извършва никакво сметосъбиране.

Пред колектива на фирмата Найден Шопов каза: „Инвестициите в Пазарджик минават през административно обслужване, което трябва да е отворено за бизнеса. В управленската ни програма е заложено намерението да преразгледаме размера на местните данъци и такси, както и да създадем регистър на свободните терени независимо от тяхната собственост, на които може да се инвестира. Ще работя и за подобряване на транспорта, осигуряване на автобуси до промишлената зона, в която се намира фирма “Каучук“ АД и ще следя да се харчат разумно и ефективно парите от данъците на пазарджиклии“.