В Областната дирекция на МВР-Пазарджик и РДПБЗН-Пазарджик е създадена необходимата организация за подготовката и осигуряване на местните избори и националния референдум, които ще се проведат на 25.10.2015г., съобщи говорителят Мирослав Стоянов.

Изготвени и утвърдени са планове за дейността на структурите на МВР в областта за гарантиране на сигурността, противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и охрана, осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението в периода на подготовка и при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове.

Сформирани са групи за осъществяване на ефективен информационен обмен в процеса на изборите, проведени са срещи с окръжната и районните прокуратури по места и с представители на ДАНС.

От 15 октомври, със заповед на министър Румяна Бъчварова, стартира работата на открита денонощна линия в МВР. На  тел. 02/982 22 32, факс: 02/982 56 46 и e-mail: izbor@mvr.bg гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на вътрешното министерство в изборния процес.

Инспекторите от звената „Държавен противопожарен контрол” при РДПБЗН и РСПБЗН извършват необходимите проверки относно пожарната обезопасеност на всички помещения свързани с изборния процес. Проверяват се евакуационните изходи, наличието и изправността на уредите за пожарогасене, провеждат се инструктажи на членовете на общинските и секционните избирателни комисии.

В ОДМВР и РДПБЗН е създаден оперативен щаб, който е в постоянна връзка с 12-те общински избирателни комисии, областната и общинските администрации и всички институции на регионално ниво свързани с ангажименти към изборния процес. В края на седмицата в областната администрация на Пазарджик бяха доставени бюлетини и изборни материали, а от там също под полицейска охрана транспортирани до всички 12 общини.

Те ще се съхраняват в обособени за това помещения под денонощна полицейска охрана до разпределянето им по секционните избирателни комисии преди началото на изборния ден.

Над 620 служители от структурните звена на МВР ще осигуряват охраната на изборните секции ден, обществения ред, реагирането на сигнали, охраната на изборните материали и пожарната безопасност още преди началото на вота и до края на изборния ден. По време на изборите полицейските служители ще бъдат разположени вън от секциите, като няма да допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, както и въоръжени и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на МВР могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.

Звено „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Пазарджик и полицейските управления в Пещера, Велинград, Панагюрище и Септември ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден

В седмицата преди провеждането на изборите и на националния референдум е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

– В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

– При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 октомври 2015 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР или РУ за дните от 20 октомври 2015 г. до 24 октомври 2015 г. от 08.30 ч. до 17.30 ч. и на 25 октомври 2015 г. от 08.00 ч. до 18.00 ч.

  1. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборния ден и за произвеждания национален референдум, се издават само след подаване на заявление за издаване на лична карта и след цифрово заснемане на лицето на заявителя.
  2. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес. Припомняме, че документ за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

При провеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове ще се издават нови удостоверения от 27.10.2015 г. по аналогичния по-горе начин и време.

Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден /25 октомври 2015 г./. При произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове – само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 01 ноември  2015 г.

 Удостоверението се прилага към избирателния списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове.