Библиотеката при НЧ”Развитие- 1873” гр.Пещера участва в Национална кръгла маса на тема „Информационната грамотност в дигиталната ера – къде сме ние?“, която се състоя на 13 октомври 2015 г. в залата на Представителството на Европейската комисия в България – гр.София.

Форумът беше организиран от Българската библиотечно-информационна асоциация .Той се проведе в навечерието на Третата европейска конференция по информационна грамотност (19 – 22 октомври 2015). Беше представен добрият опит на библиотеките в тази насока. Библиотеката в гр.Пещера представи видеоклип на тема „ Изграждане на умения за достъп до информация на потребителите в читалищната библиотека”. Стремежът е Библиотеката да бъде и необходимият информационен център представящ услуги, но да бъде и желаното за отдих място. В нейно лице всеки читател да открие своето място- онова място , което е в синхрон с душата му и търсенията му.

Информационната грамотност „предоставя ключа за ефективен достъп, използване и създаване на съдържание в подкрепа на икономическото развитие, образованието, здравеопазването и услугите за хората, както и на всички останали аспекти на съвременните общества“. (Александрийска декларация, 2005 г.)