izbori1пс215

                              

       

При преглед на избирателния списък поставен в с.Цар Асен са установени лица които не живеят в селото, но  са регистрирани по постоянен адрес и фигурират в избирателния списък. Регистрациите са на два адреса в селото ул. “II-ра“ №20 и ул.“Дванадесета“ №10. На първият адрес има срутена къща и регистрацията е направена по постоянен адрес на лицата, а собственици на вторият адрес са две малолетни деца, чийто баща е починал.

Регистрираните на първия от двата адреса живеят постоянно в гр. Съединение и вписването им в избирателните списъци отново по постоянен адрес грубо нарушава уседналостта за упражняване на вота от тях в съответно населено място и ИК.  Това са :

Атанас Гинков Димитров

Васил Георгиев Георгиев

Георги Василев Георгиев

Гинка Димитрова Георгиева

Димитър Георгиев Василев

Димитър Стоянов Димитров

Коста Грудев Димитров

На втория адрес са вписани неустановен брой лица от ромски произход по настоящ адрес без въобще тези лица да са от селото или да пребивават там. По закона за регистрация на лицата собствениците на двата имота е трябвало да подадат декларация за намеренията си да регистрират тези лица- дали по постоянен или настоящ адрес. Това не е направено и второто нарушение е че не е изпълнено изискването за 6 месечна уседналост ,за да бъдат включени в избирателните списъци.