В печатницата на БНБ София е отпечатан допълнителният тираж от бюлетини за провеждането на местните избори. Броят на тези бюлетини е определен след отразяване на подадените заявления за гласуване по настоящ адрес и за област Пазарджик те са около 1400 бр. Допълнителния тираж ще бъде разпределен в шест от 12-те общини на областта, за произвеждане на избор за кмет на кметство в 14 населени места, както следва:

  • Община Пазарджик – с. Росен, с. Сбор, с. Крали Марко, с. Цар Асен, с. Овчеполци, с. Мирянци;
  • Община Белово – с. Аканджиево;
  • Община Брацигово – с. Равногор;
  • Община Стрелча – с. Блатница, с. Смилец, с. Дюлево;
  • Община Септември – с. Славовица;
  • Община Лесичово – с. Калугерово, с. Щърково;

Утре /23.10.2015г./, в печатницата на БНБ в София, бюлетините ще бъдат приети от упълномощени представители шестте ОИК, представители на Областна администрация Пазарджик, на Министерство на финансите и ще бъдат транспортирани до Пазарджик и до шестте общини под охрана на МВР.