Следственият арест в пазарджик се сдоби с избирателна секция, след като Общинската избирателна комисия прецени, че това е необходимо. Искане за отварянето на тъмна стаичка в сградата на ОД МВР е постъпило от шефа на Следствения арест, като той е уведомил членовете на комисията, че сред задържаните има и такива, чийто изборни права ще бъдат нарушени, ако не им се даде шанс да гласуват.