Две нови жалби са подадени от политическа партия в ОИК – Пазарджик. Първата е срещу временно изпълняващия длъжността кмет на село Сарая  Зорница Нинчева.  В секция № 183 в селото,  Нинчева е  влизала в секцията и се е месила в работата на комисията, пред избирателната секция е привиквала и заплашвала хората като  им  е показвала  как да гласуват на образеца на бюлетината .

Втората жалба е от село Мирянци, където в секция № 176,  има дописани избиратели който не живеят на територията на селото, а се докарват с автомобили да гласуват  от други общини. Избирателният списък  подаден от ГРАО не е  поставен на видно място.