Общинската избирателна комисия насрочи втори тур за избор за кмет на кметство в следните кметства на територията на община Пазарджик, който ще се проведе на първи ноември, а именно: село Величково, село Сбор, село Тополи дол, село Цар Асен, село Црънча.

На втори тур в изброените кметства ще участват следните кандидати:

В село Величково: Николай Василев Чалъков и Петър Стоянов Гуглев

В село Сбор: Борис Симонов Кръстанов и Ирина Стефанова Пенчева

В село Тополи дол: Петър Димитров Петров и Георги Тошков Боевски

В село Цар Асен: Антоанета Николова Генова и Георги Христосков Спасов

В село Црънча: Ненко Атанасов Вергов и Евгени Иванов Атанасов