izbori1пс215

Стартът на изграждането на Клетка 1 на регионалното депо за отпадъци е важно събитие, защото за да се случи този регионален проект, положихме много усилия, извървяхме дълъг път. Това заяви независимият кандидат за кмет на община Пазарджик Тодор Попов след първата копка. Малко хора си дават сметка колко е трудно да убедиш представителите на местната власт на осем общини да бъдат единни и да отстояват обща позиция. А след това да се направят всички технически задания, да се изготвят работните проекти, да се съгласуват по институциите и да се намери финансирането. Сега започва по-лесната част – самото изграждане.

Убеден съм, че партньорите ни по проекта ще се справят както трябва, защото част от участниците в консорциума са работили и по други проекти с община Пазарджик и знам, че работят добре и в срок. Убеден съм, че след година и половина ще бъдем отново тук заедно, за да прережем лентата на новото регионално депо. С него ще бъде поставен край на проблема със сметището за следващите 20-30 години. Ще бъде сложен край на обгазяването на съседните села.

Мислим и за рекултивацията – ние сме в индикативния списък на Министерството на околната среда и водите на сметищата, които трябва да бъдат рекултивирани. Тя ще започне веднага след откриването на Клетка 1. До тогава ще проведем процедурите по отношение на избор на изпълнители, на всички технически спецификации, които ще бъдат необходими за самата рекултивация.