Заключителна конференция по Проект “Ново работно място в ИГА” ще се проведе днес от 10.00 часа, в зала “Марица” на хотел ”Хебър” – Пазарджик. В проекта са включени 12 лица от целевата група – младежи до 29 г., регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда“ – Пазарджик, които  получиха професионална квалификация  и умения в ключови компетенции. Дузината участници са минали обучение по професия „Офис секретар“, специалност „Административно обслужване“ и ключова компетентност  „Общуване на чужди езици“, тема „Английски език“  за 6 представители на целевата група. Останалите са придобили професия „Сътрудник социални дейности“, специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“ и ключова компетентност „Дигитална компетентност“.

След успешното приключване на обученията, всички 12 лица получиха работно място и осигурена заетост във Фонд – ИГА в продължение на 10 месеца.