Съставът на новия Общински съвет в Батак вече е ясен. Общинската избирателна комисия  обявяви и разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, както следва:

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата Брой

предпо-читания

1. Движение за права и свободи – ДПС 1. Осман Акчай Мурадов 672
2. Иван Мехмед Караасан 142
3. Катерина Ангелова Ангелова 136
4. Ниязи Джафер Шейтан 40
5. Фатма Себайдин Исаева 38
6. Тургай Самир Дупаил 20
2. БЪЛГАРСКА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА

ПАРТИЯ

1.

2.

3.

Елена Ангелова Джуркова

Георги Стефанов Харизанов

Димитър Крумов Паунов

117

79

57

3. ПП ГЕРБ 1.

2.

3.

4.

Атанас Гълев Коларов

Емил Димитров Горанов

Иван Георгиев Цурев

Осман Наимов Аликов

284

121

97

73