Тринадесет на брой съветници ще решават в следващите четири години проблемите на града и населените места край него. Общинската избирателна квота е 325 / триста двадесет и пет/ гласа за едно място в местния парламент, а избраните за общински съветници са:

 1. Стойко Стойчев Стефанов
 2. Тома Иванов Малинов
 3. Костадин Георгиев Варев
 4. Любомир Георгиев Калайджийски
 5. Еленко Страхилов Ветренски
 6. Георги Спасов Генов
 7. Десислава Василева Йорданова
 8. Васил Петров Савов
 9. Стефан Василев Якимов
 10. Димитър Иванов Йорданов
 11. Живко Стефанов Митрев
 12. Мая Димитрова Гераксиева
 13. Атанас Павлов Тасев