Със Заповед на областния управител Трендафил Величков се свикват първите заседания на новоизбраните общински съвети в общините Батак, Сърница и Септември. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител при следния дневен ред – полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства и избор на Председател на общински съвет.

Клетвата се полага в присъствието на областния управител, граждани на общината и председателя на общинската избирателна комисия.

Първите заседания на общинските съвети ще се проведат, както следва: за Батак на 04.11.2015г. /сряда/ от 10.00ч. в заседателната зала на общински съвет Батак; за Сърница на 04.11.2015г. /сряда/ от 14.00ч. в заседателната зала на общински съвет Сърница и за Септември на 04.11.2015г. /сряда/ от 16.30ч. в заседателната зала на общински съвет Септември.