Областният управител Трендафил Величков със свои заповеди свиква първите заседания на новоизбраните общински съвети и в общините Белово, Брацигово, Стрелча, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Лесичово, Ракитово и Велинград.

Напомняме, че съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител при следния дневен ред:

 1. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.
 2. Избор на Председател на общински съвет.

Клетвата се полага в присъствието на областния управител, граждани на общината и председателя на общинската избирателна комисия.

Заседанията на общинските съвети ще се проведат, както следва:

 • за Белово на  0511.2015г. /четвъртък/ от 10.00ч. в заседателната зала на общински съвет Белово;
 • за Брацигово на 05. 11.2015г. /четвъртък/ от 14.00ч. в заседателната зала на общински съвет Брацигово;
 • за Стрелча на 05. 11.2015г. /четвъртък/ от 16.30ч. в заседателната зала на общински съвет Стрелча;
 • за Пазарджик на 10.11.2015г. /вторник/ от 11.00ч. в заседателната зала на общински съвет Пазарджик;
 • за Пещера на 10.11.2015г. /вторник/ от 14.00ч. в заседателната зала на общински съвет Пещера;
 • за Панагюрище на 11.11.2015г. /сряда/ от 11.00ч. в заседателната зала на общински съвет Панагюрище;
 • за Лесичово на 11.11.2015г. /сряда/ от 14.00ч. в заседателната зала на общински съвет Лесичово;
 • за Ракитово на 12.11.2015г. /четвъртък/ от 10.30ч. в заседателната зала на общински съвет Ракитово;
 • за Велинград на 12.11.2015г. /четвъртък/ от 14.00ч. в заседателната зала на общински съвет Велинград.