Новото ръководство е с няколко варианта за излизане от тежката ситуация, очаква да встъпи в длъжност за да започне с незабавни действия

Миналата сряда Община Септември, която през последните месеци явно е управлявана на принципа „След мен и потоп”, осъмна с блокирани банкова сметки. Запорът е наложен от „Пътстрой” АД във връзка с добилото вече историческа известност задължение от близо 3,5 милиона лева. За сагата с „Пътстрой” АД „Локомотив-Септември” писа не веднъж и два пъти. Припомняме, че за правни услуги по този казус бяха похарчени над 250 000 лева от страна на бившето вече ръководство, но вместо интересът на Общината да се преследва до дупка в съдебна фаза, в крайна сметка се стигна до подписване на споразумение, което практиката показа, че няма как да се изпълнява. За това, признание пред медиите в Пазарджик направи и ВРИД кметицата Стефка Попова. И тук е тънкият момента в цялата тази сага – защо, след като администрацията е била наясно, че анексът за увеличаване на плащането с 1.5 милиона лева е бил сключен неправомерно, не е продължила да отстоява интереса, а е сключила съдебно споразумение, което да бетонира вземането на Пътсстрой. Излиза, че изготвянето на  това споразумение струва 250 000 лева, от което за Общината има само тежести и никакви ползи. Вече е прекъсната и правната възможност за защита интереса на Общината по съдебен път.

Фактите са следните: За 2014-та година по поето за плащане задължение към Пътстрой АД в размер на 820 000 лева, Община Септември е платила едва 70 000 лева. По вноската от 820 000 лева за 2015-та година до момента са платени 7 000 лв. Простата сметка показва, че към настоящата дата Общината е „назад” с над 1,5 милиона лева с плащанията по Спогодбата с Пътстрой.

Това не е всичко. След броени дни новоизбраното общинско ръководство ще встъпи официално в длъжност, но едва след като се направи одит на финансовото състояние на Общината ще се установи реалният размер на текущите и дългосрочни задълженията. По неофициална информация борчовете ще минат 9 милиона лева към кредитори и институции. Тепърва ще се установява и какво е правено през последния един месец. „Локомотив-Септември” има информация за ударно сключване на договори от страна на временното ръководство, които трябва да бъдат разплащани в последствие, а те са с големи неустойки, в случай не евентуалното им предсрочно прекратяване. Въпреки, че новото ръководство не се оправдава с наследството, държи да е ясно от каква кота ще стартира управлението. По информация на Локомотив-Септември още преди встъпване в длъжност, новото ръководство вече е започнало преговори с кредиторите на Общината за да се вдигане запора на банковите сметки, без което дори изплащането на работните заплати на администрацията вече е поставено под въпрос.