Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Общинските съветници от БСП – Пазарджик заявяват своята подкрепа и съпричастност към протестите на българските полицаи. Полицията като институция е един от най-ярко заявените символи на държавността. Редът, спокойствието и спазването на закона са професионален ангажимент на работещите в нея. Наистина, изборът на професия е личностен акт, но едва ли на служителите на МВР са допускали, че ще им  се наложи да протестират за достойнството си –  професионално и човешко. Отстояването на т. н. „привилегии“ всъщност е справедлив акт на работещите в системата, защото е обидно да бъде подценяван един толкова специфичен труд. Професионализмът се изгражда с упорит труд и воля и често цената му е висока. Категорично заставаме зад справедливите им искания!