През третото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата e 874 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2015 г. с 0.6%, сочи справка на НСИ.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности” – със 7.8%, „Образование” – с 2.5%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”- с 2.1%.

През третото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.0% спрямо третото тримесечие на 2014 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 20.9%, „Култура, спорт и развлечения” – с 15.4%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 13.2%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2015 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко- съобщения” – 1 985 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” –       1 570 лева,  „Финансови и застрахователни дейности” – 1 517 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство” – 573 лева , „Други дейности” – 613 лева, „Административни и спомагателни дейности” – 672 лева.

 

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 4.1%, а в частния сектор – с 9.4%.

Такава ли е ситуацията в Пазарджик?

Най-високи заплати в града получават компютърните специалисти, следват ги държавните служители, в това число и полициаите, банковите чиновници и лекарите. Казано по друг начин за града важи вицът за статистиката, която Нане обяснил на Пена, а именно:

Ако аз съм изял десет кюфтета, а ти две, средно на двамата се падат по шест. Ето това е статистиката.