„Европа отиде с почти празни ръце на срещата с африканските лидери за решаване на бежанската криза“, заяви Илияна Йотова. Острото изказване на българския евродепутат бе продиктувано от отчета на Европейската комисия за изпълнение на мерките и политиките, предложени още преди шест месеца. „Няма с какво да се похвалим“, подчерта Илияна Йотова и посочи, че от всички планирани „горещите точки“ работи само една, а едва 147 души от общо 160 000 са преместени от Гърция и Италия по т.нар. квотна система. В изказването си тя подчерта, че специално свиканата на 25 октомври среща за ситуация в Западните Балкани се провали. Съществува опасна тенденция за „егоистично“ затваряне на държавите членки в националните политики, вместо европейски решения. Като най-красноречиви доказателства тя посочи връщането на границите между страните в Шенгенското пространство и строежа на огради по границите между държавите членки.

В изказването си Илияна Йотова настоя за строг мониторинг от страна на  Европейската комисия за изпълнение на приетите мерки и за ефективни наказателни процедури при тяхното неизпълнение. Според нея има опасност емигрантската криза да прерасне в политическа както в самите държави, така и между отделните членове на Европейския съюз.