Подписка срещу вътрешна наредба на „ВиК“ – Пазарджик в ликвидация“ ще инициират жители на кв. „Запад“. Повод за недоволството им е искането на дружеството да се извърши промяна на водомерите, тъй като старите не отговаряли на новите им изисквания.

Сменихме си водомера преди пет месеца, защото старият се повреди. Тогава от „ВиК“ никой не ни каза, че трябва новият да бъде по сегашните им тертипи, разказва Малинка Григорова. Сега отново трябва да дам тридесет лева за водомер, при положение, че старият работи и е пломбиран от „ВиК“. Не разбирам защо се налага подмяната? – пита риторично жената.

Ситуацията при другите съседи не е същата. Техните водомери са стари, но също отчитат изразходваните кубици. Никъде в договорите сключени с водното дружество не е отразено, че фирмата има право да задължава абонатите си да правят смяна на водомера, когато на тях им скимне. В момента жителите на блока бунтар започват да събират подписка, а също така ще потърсят и адвокат, който да брани интересите им.

Ето какво е написано в сайта на „ВиК“ – Пазарджик във връзка с водомерите:

Водомерът е годен когато отговаря на следните условия:

1. За водомери с диаметър до 40 мм с максимален дебит 3, 5, 10, 20 куб. м. срока на годност е 5 години. След този срок е необходимо да се извърши замерване в оторизирана метрологична служба, която издава протокол, че водомера е годен и може да се ползава след изтичане на срока на годност.

2. За водомери с диаметър да 200 мм срокът на годност е 2 години. След този срок следва да се извърши проверка и замерване на измерителния уред.

3. Всеки водомер задължително трябва да има метрологична пломба. Отсъствието на пломба го прави негоден за експлоатация.