Народната певица Иванка Иванова – Питрек е сред предпочетените от Николай Чапански, автор на  „Любими народни изпълнители от цяла България” (2010). Книгата вече има второ издание, а пазарджкилийката попаднала в нея поради своята популярност и изключителен принос за спасяването на българската народна песен. 
Иванка Иванова – Питрек присъства и в енциклопедичният сборник – „Кой кой е в България“ с автори Никола Кицевски и Райчо Радулов. Книгата е с внушителен обем – 809 страници и е дело на ИК“Труд“. За Иванка ще намерите информация на стр. 574 – та, разказва тя. Третата енциклопедия, в която я включват е „Кой кой е в българската култура“ на Пенка Добрева, от варненското издателство „Славена“.