„Урок по толерантност“ е насрочен за утрешния ден от 11.20 часа в СОУ „Димитър Гачев“. За първи път в Пазарджик две паралелки от две различни училища и два етноса – 1-ви клас , СОУ „Димитър Гачев“ и 2-ри клас, СОУ „Георги Брегов“ ще представят своята гледна точка по темата. Денят на урока съвпада с Международния ден на толерантността, който светът отбелязва на 16 ноември. По думите на двете преподавателки, Дора Кочева/ СОУ „Димитър Гачев“/ и Анета Цурева /СОУ „Георги Брегов“/ децата започват да се обичат една тогава, когато се опознаят. В рамките на този различен урок ще бъде поставено началото на едно ново приятелство.
Урокът идва след кървавите атентати в Париж, но ще докаже, че строежът на мостове между етносите е много по-добър вариант от унищожението и отнемането на човешки животи.