Преминаването към свободен пазар на електроенергията и възможностите, които са следствие от това, бе темата на проведената днес Информационна среща в Областна администрация. Тя бе открита от зам. областният управител Гинче Караминова, присъстваха представители на сдружения на работодатели, директори на училища, управители на болници, представители на общините и журналисти.

Екип на Министерство на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране, Българския енергиен холдинг, електроразпределителните дружества, представи пред аудиторията основните акценти в либерализацията на елетроенергийния пазар. Целта е  постигане на най-висока ефективност на предлаганата електроенергия чрез пазарни механизми и конкуренция на цената на енергията.

По време на срещата стана ясно, че 148 лицензирани търговци на електроенергия ще се състезават за доверието на потребителите от следващата година. На практика всеки абонат ще може да избере сам търговеца, който да му предостави услугата и така да намали сметката си за ток, вследствие на конкуренцията на пазара. В последните няколко месеца броят на клиентите, които купуват свободно еленергия от високо и средно напрежение, рязко е нараснал. В момента те са около 12 000.  По данни на КЕВР в България има регистрирани около 5 млн. електромера за ниско напрежение. Това означава, че в близките около 5 години 5 млн. абонати ще трябва да сключат договори с компании-търговци на еленергия в условията на либерализирания пазар. Представители на Българската енергийна борса съобщиха, че на 8 декември борсата ще започне тестовата си работа с реални участници.