На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Кметът на Община Пещера Николай Зайчев кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община Пещера за 2016 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 30 ноември 2015 година от 17. 30 ч. в заседателната залата на Общински съвет гр. Пещера.
Дневен ред на обсъждането:
Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Пещера за 2016 година.
Обсъждане на проекта на бюджета на Община Пещера за 2016 година.
Проектобюджета на Община Пещера за 2016 г ще да бъде публикуван на интернет-страницата на общината – www. peshtera.bg минимум 3 дни преди началото на публичното обсъждане. Предложения и становища могат да се направят и на е-mail: mayor@peshtera.bg.
Постъпилите предложения и становища от срещите предложения ще бъдат взети под внимание при изработване на окончателния проектобюджет.