Храненето в детските заведения в областта е разнообразно и на много добро ниво Идентифициране на основните проблеми в осигуряване на здравословно хранене на организираните детски и учебни колективи в Пазарджишка област – това бе целта на тематичната проверка, която здравни експерти от РЗИ Пазарджик извършиха в периода 15 септември – 30 октомври 2015г. В хода на тематичната проверка бяха проверени 117 учебни заведения, 80 детски заведения, 3 ЦНСТ /Център за настаняване от семеен тип/, 6 училищни столове, 15 кухни-майки/кетеринг, 28 автомати за храни и напитки на територията на училищата, 20 павилиони за бързо обслужване/бюфети на територията на училищата.

Издадени бяха 11 предписания. Здравните специалисти проследиха дали се прилагат Наредба №2 от 2013г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, Наредба №6 от 2011г. за здравословно хранене на децата от 3 до 6 години в детските заведения и Наредба №37 от 2009г. за здравословно хранене на учениците. При проверките експертите обърнаха особено внимание на съответствието на данните от използваните калкулационни ведомости и седмичните менюта. Проверени бяха дневният енергиен прием, дневният хранителен прием на витамини и минерални вещества, дневният прием на основни хранителни вещества – белтъчини, мазнини и въглехидрати и среднодневният прием на храни, съобразен с примерния продуктов набор.

Констатации: В детските заведения – Среднодневният прием на мляко и млечни продукти е в норма, с малки изключения. Млечните продукти, които се предлагат, са предимно сирене, мляко, айрян, таратор, кашкавал и по-рядко извара. Те доставят на организма пълноценни и лесно усвоими белтъчини и калций, спомагат за повишаване на имунитета и укрепват костната система, предпазват от развитие на кариес.

На децата се предлагат минимум два пъти седмично пълнозърнест хляб и пълнозърнести продукти – макаронени изделия. – Всички детски заведения веднъж седмично са включили в менюто риба или рибно ястие /супа/. Спазват се препоръчителните среднодневни количества за месото и месните продукти. – Пресните плодове в повечето детски заведения достига препоръчителните норми. Все още в определени дни енергийният състав на храната е под 1100 к.кал, при видимо добро и разнообразно меню. Количеството на общия белтък през всички сезони е в диапазона 30 – 45 гр.

Приемът на мазнини и въглехидрати е в границите на препоръчаните от наредбите. При оценка на менютата, в някои дни се регистрираха несъответствия между ястия от меню и ястия в калкулационните ведомости. Като причина за това бе изтъкнато разминаване в заявени и доставени продукти, или закъснели доставки, а също така и некачествени продукти, които се връщат от детското заведение. Директорите на детските градини споделят за трудности при изготвяне на менютата, отговарящи на наредбите за здравословно хранене поради ниският им дневен оклад. На директорите се препоръча да завишат контрола относно качеството на снабдяваните продукти и изготвяне на менютата по продуктов набор, съответстващ на указанията за физиологичните норми за хранене. Може да се обобщи, че храненето в детските заведения в област Пазарджик е на много добро ниво, разнообразно, с включени представители на всички основни хранителни групи.

Покриват се дневните енергийни потребности на децата, както и препоръчителния среднодневен прием на белтъчини, мазнини, въглехидрати, витамини и минерали. Храненето на учениците се извършва от 15 кетъринг-фирми или кухни майки. Доставката на храната се извършва в съдове за еднократна употреба. На територията на шест учебни заведения действат ученически столове. Прилагат се здравословни технологии при приготвянето на храната. Почти ежедневно се включва плод – на закуска или като десерт при обедното хранене.

Недостатъчно е количеството на предлаганите пресни зеленчуци според сезона. Пълнозърнестият хляб присъства поне два пъти седмично в менютата. Основен проблем при осигуряване на супа, основно ястие и десерт в обедното меню са средствата, с които разполагат училищата и родителите. В не малък брой от училищата в малките населени места няма обедно хранене, поради занижената финансова издръжка за дете на ден, отпускана от съответната община. При предлагане на две ястия в менюто е трудно да се достигнат необходимите стойности на енергия, мазнини, въглехидрати и белтъчини за пълноценно хранене на учениците. При извършените проверки на автомати за храни и напитки и павилиони за бързо обслужване се констатираха единични случаи на несъответствие на предлагания асортимент с разрешения от Наредба 37.