Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Председател на общински съвет Пазарджик, уважаеми господа общински съветници, уважаеми  съграждани, Искаме да изложим позицията на ПП АБВ-Пазарджик по такъв важен, касаещ всеки един от нас, въпрос.

Искаме да ви уверим, че изразяваме тази наша позиция не за да правим ПР-акция, а защото главната задача, която сме си поставили и в нашата предизборна платформа e да подпомагаме диалога помежду ни. Диалога между хората, които живеят в Пазарджик, между хората, които по различни причини го напуснаха, но продължават да се чувстват пазарджиклии, между хората, на които не е безразлична съдбата на нашия град. За съжаление, според нас, диалогът между  гражданството и новото-старо управление на община Пазарджик продължава да е, меко казано, затруднен.
Тази наша констатация идва от факта, че, когато се правят предложения и се вземат решения по въпроси, засягащи цялата пазарджишка общност, точно тя  е изолирана и дори лишена от възможността да изкаже своето мнение.

Да, вярно е, че с избирателния вот, гражданите, делегираха права на избраните чрез него общински съветници и кмет на общината – да вземат от тяхно име решения и да осигуряват тяхното изпълнение. Но също така е вярно, че законът е предвидил възможност гражданите пряко да участват в този процес чрез различни форми – референдуми, допитвания, обществени обсъждания и ред други.

Особено, когато се касае за решения, засягащи всеки един от нас!
В този аспект ние питаме:

Защо г-н кметът на община Пазарджик не постави на обществено обсъждане намерението си за увеличение на местните данъци и такси?

Защо тези промени в местните данъци и такси се публикуват на сайта на общината, без да са дискутирани в постоянните комисии към общински съвет, тъй като такива все още не съществуват?

Защо в предложенията на г-н кмета няма изложени сериозни и изчерпателни мотиви за предлаганото увеличение, което е 20% за местния данък сгради?

Защо в предложенията на г-н кмета няма изложени сериозни и изчерпателни мотиви за предлаганото увеличение, на местните данъци за автомобилите, където увеличението за средния клас автомобили е двойно?

С този акт ще се удари отново най-бедната част от населението в нашата община. Недопустимо е да се утежнява и без това не лекото данъчно бреме на жителите в Пазарджишка община. Като социално ангажирана партия ние сме категорично против за това безпринципно увеличение на местните данъци и такси.

Знаем, че общината има финансови проблеми. Знаем и причините, довели до тях. Разбираме, че се налагат крайни мерки. Но в такава ситуация е редно управляващите да се обърнат към хората, които са ги избрали и да потърсят съдействие. А точно това не се случва, не се е и случвало през изминалия мандат или ако се е случвало всичко е било една проформа.

И логично е да се попитаме – защо?

Не е нужно да си финансов експерт, за да разбереш, че в случая  увеличението на ставките няма да доведе до нарастване на приходите. То ще доведе до още по-голям процент неплащащи граждани. Защото е публична тайна, че несъбраните по тези пера задължения към общината възлизат на милиони левове. Публична тайна е, че това продължава от години. В такъв случай не е ли по-добре, вместо да се увеличават ставките, да се вземат мерки за увеличаване на събираемостта? 

Уважаеми г-н Кмете, информиран ли сте, че в цялата държава размерът на местните данъци и такси се намалява, а не се увеличава.

Мотивите за това можете да прочетете в сайтовете на редица български общини – един от тях е основен – повишаване на събираемостта.

Според нас, точно този въпрос трябва да бъде поставен пред жителите на град Пазарджик и селата от общината. Трябва да се чува тяхното мнение.

Затова ние правим следните предложения:

1. Кметът на община Пазарджик да оттегли своите предложения.

2. Общинският съвет, след сформиране на постоянните комисии  да вземе решение за  публично обсъждане на проблема, съвместно с експерти и граждани, защото той наистина е сериозен.

3. Да се разработи и приложи комплекс от мерки за повишаване на събираемостта, включително със завишаване на санкциите при забава или системно неплащане.

Оставаме отворени за всякакви предложения за справяне с проблема и ги приемаме на нашата електронна поща: abvpaz@gmail.com

Общински съвет на

ПП АБВ- Пазарджик