Общо събрание на КДК(Клуб на дейците на  културата) ще се проведе на 19 декември 2015 година, от 10:00 часа в сградата на Областна управа в град Пазарджик, зала на Национален пресклуб БТА, съобщиха инициаторите Гаро Ашикян и Ани Стойкова. В Дневния ред на събитието е предвиден отчет на Управителния съвет и ревизионната комисия, избор на нови членове, прием на нов Устав, избор на нов управителен и ревизионен съвет, определяне на членски внос и др.