Новоизбраният кмет на община Ракитово Костадин Холянов представи екипа си.

25Popova

Стефка Попова

 

Първи зам-кмет е инж. Стефка Димитрова Попова, която ще отговаря за следните ресори: финанси, икономика, строителство, стопански дейности, общинска собственост и европейски проекти.

Втори зам-кмет е Димитър Бойков Топалов. Негов ангажимент ще са социалните дейности, националните програми за заетост, безопасността на движението, обществения ред и сигурност, и етническите въпроси.

25Topalov

Димитър Топалов

 

Трети зам-кмет е Цанко Бенчов Молов, който ще се грижи за чистотата в общината, образованието, здравеопазването, спорта, културата и вероизповеданията.

25Molov

Цанко Молов

 

Главен счетоводител на Община Ракитово ще продължи да бъде Марияна Допчева, а временно длъжността секретар на Община, до обявяването на конкурс, ще изпълнява Надка Тончева.

Новият екип започва работа при запорирани сметки от юли месец, заради станалите медийно известни дела. Новото ръководство поема Общината и с 1 016 000 лв.  в графа  неразплатени разходи.