Десет комисии ще нищят проблемите на Пазарджик решиха единодушно съветниците от различните групи в местния парламент. След като приеха Правилника за работа на Общинския съвет за настоящия мандат, те пристъпиха към избор на състава на комисиите, както и на председател и зам.председател за тях.

Комисия „Законност“ бе оглавена от адвокат Стоян Парпулов, а негов заместник ще бъде Александър Шопов. Комисията ще се състои от девет души сред тях са Тодор Тодоров, Димитър Петков, Иван Димитров, Чавдар Чавдаров и Малина Златева.  Комисия „Финаси и бюджет“ бе оглавена от Тодор Тодоров, негов заместник ще бъде Нишан Баздигян. Комисия „Екология“ ще бъде ръководена от Десислава Тодорова, а заместник е Чавдар Чавдаров. Председател на комисия „Здравеопазване“ е Радка Кежева, ще я замества Албена Кантарджиева.  Председател на комисия „Образование и наука“ е Цанко Бангьозов, а за негов заместник бе избран Борис Димитров. Комисия „Култура“ оглави шефката на „Чудесия“ – Таня Димитрова, която ще бъде заместена от Христо Бързев. Благо Петров бе избран за председател на комисия „Жалби и сигнали, конфликт на интереси“, а при негово отсъствие ръководството ще поема Венелина Георгиева.  Шеф на комисия „Обществен ред и сигурност“ е Димитър Петков, който ще бъде заместван от Лидия Панайотова. Следващата комисия – „Устройство на територията“ получи за свой началник Руман Димитров, а заместник е Антон Николов. Десетата комисия е „Контрол и управление“ за неин председател бе избран Александър Кобаков, а негов заместник ще бъде адвокат Малина Златева.

Според приетия също днес правилник при отсъствие от заседание на ОбС без основателна причина съветниците ще бъдат глобявани с 15% от възнаграждението си, а за отсъствие от комисия с 10%.