Найден Шопов бе избран с 24 гласа от местните съветници за пазарджишкия представител на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Основание за това е писмо от изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България Гинка Чавдарова, в което се казва, че след местни избори предстои обновяване на състава на най-висшия орган на сдружението – Общото събрание. Съгласно чл. 12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, в Общото събрание всяка община е представена от двама делегати – кмета на общината и представител на общинския съвет. В случая там ще присъстват Найден Шопов и Тодор Попов.

В деловодството на Общинския съвет е получено и писмо от Областния управител Трендафил Величков, с което е насрочено заседание на Областния съвет за развитие на 3-ти декември 2015 г. Съгласно чл. 22 ал. 2 от Закона за регионалното развитие Общинският съвет трябва да излъчи свой представител. Избран бе Тодор Тодоров, който получи подкрепата на 25 свои колеги.