Кметът на Община Септември Марин Рачев уважи за пореден път традиционната месечна сбирка на рождениците – пенсионери в селата Ветрен дол и Варвара. И на две места рождените дни бяха чествани в основно ремонтираните през лятото от „Рачев строй” клубове в двете населени места. Общинският кмет беше придружаван от изпълняващият длъжността зам.-кмет Даниела Малешкова.

Във Ветрен дол те бяха посрещнати от кметът на селото Димитър Христосков. Колегата му от Варвара Николай Николов – Чико също беше на сбирката на пансионерите. И на двете места Марин Рачев зарадва с подаръци рождениците през месец ноември и заяви, че така ще бъде и за напред, тъй като предизборната кампания отдавна свърши, но отношението към хората от третата възраст трябва да бъде константна величина.

По време на двете тържества Марин Рачев не пропусна да коментира и темата за колосалните финансови задължения на Община Септември, които лъснаха след края на одита. „За съжаление това, което сте чули е самата истина. Действително става въпрос за задължения от над 13 милиона и шестотин хиляди лева. Проблемът е голям, но това не значи, че ще стоим с кръстени ръце и ще се оправдаваме 4 години.

Ангажиментите ни към вас по никакъв начин няма да се отложат или отпаднат във времето заради финансовите проблеми”, успокои хората от третата възраст кметът на Общината.